baiona.org

ACEBA

Baiona Real 

Unha ocasión única. Baiona sempre se caracterizou por ser un punto de referencia, dentro da nosa comarca, nos sectores turístico, gastronómico e comercial. Proba diso é que desde a Dirección Xeral de Comercio da Xunta de Galicia, dentro do marco de apoio á modernización do comercio 2004-07, realizouse unha valoración da vila como núcleo comercial entre distintos concellos, co obxectivo de convertelos en centros comerciais abertos. Baiona, con 246 establecementos dedicados ao comercio, foi tomada pola Xunta como un dos referentes para levar a cabo esta iniciativa tras a realización de diferentes estudos de viabilidade. Unha iniciativa que require a participación e implicación directa de múltiples axentes, tanto públicos como privados: empresariado de comercio da zona (ACEBA) e administración local (Concello de Baiona). O orzamento de xestión contará, ao longo do tres primeiros anos de implantación, coa cofinanciación do empresariado da zona, a administración local e a administración autonómica. Ao longo deste período, o núcleo comercial de Baiona sufrirá unha serie de actuacións, co fin de dinamizar e revitalizar o comercio existente e co obxectivo de conseguir a medio prazo o seu reposicionamiento e consolidación como centro comercial competitivo na súa contorna.

Baixo a marca comercial "Baiona Real - Centro Comercial Aberto", ábrese unha nova expectativa para un comercio asentado, que busca unha maior calidade en infraestruturas e servizos para os seus clientes. O núcleo comercial da nosa vila sempre se caracterizou por unha coidada imaxe, tanto interior como exterior, unha atención directa e unha alta calidade en hostalaría, lecer, restauración, comercio e servizos. A implantación do Centro Comercial Aberto implantará unha serie de melloras que repercutirán tanto no cliente como no empresario. Os axentes implicados realizarán melloras nos accesos ao núcleo comercial, infraestruturas, comunicación, transportes, comunicación externa a través de campañas publicitarias, delimitación e identificación da zona comercial e melloras no mix comercial e nos servizos aos consumidores. Ao mesmo tempo, desenvolveranse accións de apoio para a mellora da competitividade individual dos establecementos asociados, a través de formación, servizos ás empresas socias e innovación.

Os establecementos implicados en Baiona Real, membros asociados de ACEBA, serán identificados polo cliente a través de sinalizacións externas, horarios comerciais e ofertas conxuntas. Se, até o momento, Baiona caracterizábase pola súa contorna e a súa calidade en servizos e ofertas, a partir de agora caracterizarase tamén por prestar aos seus comerciantes servizos engadidos como: asesoramento específico ou técnico; vantaxes económicas (entre as que se atopan servizos bancarios), seguros e sistemas de seguridade, publicidade en medios, consumo telefónico...

Si 150 tiendas y más de 80 restaurantes convierten a Baiona en un espacio idóneo para el ocio y el esparcimiento, a partir de ahora -y hasta el año 2007- se abre un nuevo camino hacia el principal objetivo del empresariado integrante de ACEBA: estar cada día más arriba en lo que a atención al cliente se refiere. Ser cada día mejores.

Aspectos crave do Plan

Que é un C.C.A.?

Un conxunto de establecementos comerciais independentes que forman parte dunha zona urbana consolidado e que, entre outros aspectos, creou e mantén permanentemente unha imaxe común, uns servizos conxuntos e unha xestión unitaria. Para a Asociación, o Plan de Evolución a Centro Comercial Aberto, é un Plan de Mellora da competitividade do conxunto comercial da zona. Un Plan que pretende actuar nun espectro amplo de elementos (comerciais, urbanísticos, xurídicos e de xestión). Por iso, serve a obxectivos públicos e privados, e necesita axuntar intereses do empresariado e das administracións. Unha actuación de grupo, que desenvolve unha estratexia comercial conxunta da zona.

Por que é importante para o meu negocio?

Porque vai facilitarlle servizos técnicos, abaratarlle custos, permitirlle participar en campañas e accións de mercadotecnia conxuntas, formación e reciclaxe para o seu persoal... onde se beneficie de forma directa e exclusiva; e porque actúa na mellora de aspectos que afectan á capacidade de vender do negocio e sobre os que non se pode actuar individualmente. Isto é, "da súa porta cara a fóra": acondicionamento das rúas, mellora da limpeza, seguridade, animación das rúas, atracción de clientes potenciais...

Cal é o obxectivo fundamental polo que se pretende desenvolver un Plan destas características?

Para vender máis.

Como se vai a conseguir?

Mellorando o atractivo e o poder de atracción da zona. Incrementando a promoción e os servizos ao cliente. Apoiando a mellora da competitividade e profesionalización das empresas, comercios e establecementos que participen.

Van fiscalizar/controlar a xestión do meu negocio?

Non. En absoluto.

Como podo participar?

Sendo socio da Asociación e cumprindo coas condicións que se establezan.

Canto me vai a custar?

O custo da cota actual como socio da Asociación e un plus pola participación en accións promocionais. Máis adiante, algúns dos novos servizos e actividades que se realicen, e nas que queira vostede participar (non estará obrigado) contarán cun pequeno suplemento individual.

Que vai pasar coa Asociación?

A Asociación será quen xestione este Plan.