baiona.org

Calendario do Contribuinte

Nesta sección os cidadáns de Baiona terán a súa disposición cales son os plazos para satisfacer determinados pagos.

Os plazos correspondentes os pagos do ano 2013 amósanse na seguinte imaxe: