baiona.org

Plan General de Ordenación Municipal

O presente documento encontrase dilixenciado nas dependencias municipais e podrase pedir previa solicitude no rexistro xeral do Excmo. Concello de Baiona.

1.0  Información Urbanistica

2.0  Estudio de Medio Rural

3.0  Ordenación

       3.1  Memoria xustificativa

       3.2  Estratexia de actuación e estudo ecónomico

       3.3  Informe de sustentabilidade económica

       3.4  Planos de ordenación

4.0  Normativa Urbanistica parte 1

      Normativa Urbanistica parte 2

      Normativa urbanistica parte 3

5.0  Catalogo patrimonio cultural

      Catalogo Patrimonio Cultural Parte 1

      Catalogo Patrimonio Cultural Parte 2

      Catalogo Patrimonio Cultural Parte 3

      Catalogo Patrimonio Cultural Parte 4

      Catalogo Patrimonio Cultural Parte 5

6.0  Evaluación ambiental estratexica

      Evaluacion Ambiental Estrategica Parte 1

      Evaluacion Ambiental Estrategica Parte 2

      Evaluacion Ambiental Estrategica Parte 3.1

      Evaluacion Ambiental Estrategica Parte 3.2

      Evaluacion Ambiental Estrategica Parte 3.3

      Evaluacion Ambiental Estrategica Parte 4

      Evaluacion Ambiental Estrategica Parte 5

      Evaluacion Ambiental Estrategica Parte 6

7.0  Informe participación e consultas

      7.1 Informe de Participacion e Consultas

      7.2.1 Informe de Participacion e Consultas

      7.2.2 Informe de Participacion e Consultas

      7.2.3 Informe de Participacion e Consultas

      7.2.4 Informe de Participacion e Consultas Parte 1

      7.2.4 Informe de Participacion e Consultas Parte 2

      7.3.1 Informe de Participacion e Consultas

      7.3.2 Informe de Participacion e Consultas

      7.3.3 Informe de Participacion e Consultas 

      7.3.4 Informe de Participacion e Consultas